ARCHIEF / bladen

Westweek

Weekblad van de Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie, die in 1991 als eerste ontstond door samengaan van katholieke, protestantse en neutrale regionale organisaties, oplage 14.000
ontwikkelen van formule, oprichten, hoofdredactie, 1992-1999

OOGST

Wekelijks magazine in twee edities (landbouw en tuinbouw) met vier vakbijlages, van LTO Nederland en de gewestelijke land- en tuinbouworganisaties, oplage 90.000 
hoofdredacteur 1999-2005, twee keer gerestyled

InformatieProfessional

Maandelijks magazine en website voor bibliotheekmedewerkers en informatieprofessionals, oplage 3.000
hoofdredacteur 2005-2006, restyling doorgevoerd

edata&research

Kwartaalblad van een reeks KNAW-instituten, Koninklijke Bibliotheek en CBS over hergebruik van onderzoekdata in alfa- en gammawetenschappen, oplage 8.000

ontwikkelen, oprichten, hoofd- en eindredactie, 2006-2011

Resource

Weekblad van Wageningen UR, werd in 2008 heropgericht na ‘inbesteding’.

2008: formeren nieuwe redactie, opstellen uitgaveplan en redactiestatuut, voorbereiden herstart. 2009-2014: lid, resp. voorzitter redactieraad