One Health

Hoe in samenhang te beslissen over de gezondheid van mensen en dieren, zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden, 2015

tekst, eindredactie en productie