Westweek

Weekblad van de Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie, die in 1991 als eerste ontstond door samengaan van katholieke, protestantse en neutrale regionale organisaties, oplage 14.000
ontwikkelen van formule, oprichten, hoofdredactie, 1992-1999