InformatieProfessional

Maandelijks magazine en website voor bibliotheekmedewerkers en informatieprofessionals, oplage 3.000
hoofdredacteur 2005-2006, restyling doorgevoerd