Resource

Weekblad van Wageningen UR, werd in 2008 heropgericht na ‘inbesteding’.

2008: formeren nieuwe redactie, opstellen uitgaveplan en redactiestatuut, voorbereiden herstart. 2009-2014: lid, resp. voorzitter redactieraad