werkwerk

Voordat hij zijn eigen bureau begon werkte Martijn de Groot als onderzoeker, wetenschappelijk redacteur, communicatiechef en hoofdredacteur. Daarbij draaide het vaak om landbouw, tuinbouw, visserij, natuur en groene ruimte. En om onderzoek en beleid. Met martijndegroot.communicatie werkt hij ook regelmatig op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, voor MKB-ondernemers en in de alfa- en gammawetenschappen.

Journalistiek, redactie, communicatie en management vormen de basis waarop Martijn de Groot zijn diensten verleent als schrijver, adviseur en trainer. Lees wat er in de loop van de tijd uit zijn handen kwam.