ARCHIEF / nota’s en adviezen

Strategisch plan WUR

Publieksvriendelijke uitgave met het strategisch vierjarenplan van Wageningen Universiteit en Research. Drie achtereenvolgende versies.

tekst (2007-2010) en eindredactie (2011-2014 en 2015-2018)

One Health

Hoe in samenhang te beslissen over de gezondheid van mensen en dieren, zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden, 2015

tekst, eindredactie en productie