Maandelijks archief: oktober 2013

Een optimistische tuinbouwnota van staatssecretaris Dijksma

Vandaag verscheen de tuinbouwbrief van staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer. Het is een optimistisch stuk geworden: de sector wordt gewaardeerd èn aangespoord. Ik mocht er redactionele medewerking aan verlenen. Daar ben ik ook achteraf nog blij mee want het is een document waar de tuinbouw goed mee vooruit kan.

De tuinbouw is nooit overstelpt met aandacht van het ministerie van EZ en zijn voorgangers. Dat was ook niet zo gek omdat de sector nu eenmaal zijn zaken goeddeels zelf regelt, met ijzersterk ondernemerschap en zonder veel bemoeienis vanuit Den Haag of Brussel. Toch vond ik het ook wel eens jammer, omdat het grote en steeds groeiende belang van de tuinbouw door dat gebrek aan aandacht miskend leek te worden.

Bij deze nota is van dat laatste in elk geval geen sprake. Dijksma toont grote waardering voor de innovatieve kracht van de sector, en voor de enorme energiebesparing die tot stand is gebracht. ‘Glastuinbouw is kampioen energiebesparen volgens Dijksma,’ twitterde LTO Glaskracht al gauw triomfantelijk. En kort daarna, meteen gevolgd door LTO-voorzitter Albert Jan Maat: ‘LTO Glaskracht overwegend positief over tuinbouwvisie Dijksma’. Ook de economische kracht van de tuinbouw krijgt aandacht: als er verder wordt verduurzaamd levert dat nieuwe export en werkgelegenheid op, schrijft de bewindsvrouw. De voorwaarde verduurzaming is geen bijzaak, in de nota. Dat en een verdere oriëntatie op het nog niet met export veroverde buitenland noemt ze als onmisbaar om die verdere groei tot stand te brengen. Ze legt er ook wat geld bij. Niet in bedragen waar de gemiddelde tuinder van achterover zal slaan, maar in deze crisistijd is dat toch een goed signaal. De nota is ook in de pers – zowel vakpers als andere media – snel en goed opgepikt.

GjaltProducties.nl

Website rond de iconische New York Metrobank die in Nederland nieuw op de markt wordt gebracht
advies, tekst en beeld

PAS

Website over Programmatische Aanpak Stikstof met openbaar gedeelte, aanvankelijk bedoeld voor gebruik door betrokkenen en later meer gericht op breder publiek
advies en schrijven/redigeren van nieuwsberichten en andere bijdragen, 2010-13

TopHorticulture

Engelstalige website voor internationale relaties van ministerie van Economische Zaken met informatie over winnaars van de nationale Tuinbouw Ondernemersprijs
volledige productie, 2011-12

DANS

Website van data-instituut voor de alfa- en gammawetenschappen met openbaar informatie- en gesloten archiefgedeelte
adviseren, verzorgen van nieuwsberichten en bijdragen, 2006-2011

PAS-brief

e-Nieuwsbrieven voor zowel ingewijden als externe geïnteresseerden, met korte intro’s en links naar de PAS-website
advies, tekstproductie