Een actieve Joodse landbouwkundige die uit het openbare leven verdween

Een kleine twee jaar geleden schreef ik samen met Joost van Kasteren het boek Wageningers; de betekenis van 134 jaar Koninklijke Landbouwkundige Vereniging (KLV). Die vereniging werd toen opgeheven omdat ze mediachaos en de concurrentie met het alumnibureau van de WUR niet meer aan kon. KLV had een mooie geschiedenis om op terug te zien. … Lees verder Een actieve Joodse landbouwkundige die uit het openbare leven verdween

Denk wat je wil over de veehouderij maar laat Engels raaigras er voortaan buiten

Engels raaigras. Je hoort er altijd over als mensen zich beklagen over ons agrarische landschap. Het geldt als symbool voor de eentonigheid waarin de moderne veehouderij het platteland volgens sommigen heeft gestort. En voor de ontbrekende biodiversiteit die daarbij hoort. ‘Door intensivering, overbemesting, ruilverkaveling en monocultuur (van Engels raaigras bv) is ons Nederlandse landschap compleet … Lees verder Denk wat je wil over de veehouderij maar laat Engels raaigras er voortaan buiten

Haal het natuurbeleid uit het klemmende keurslijf van soortenbehoud

Er zit beweging in de stikstofdiscussie. Nu de tijd verstrijkt na het vernietigende Raad van State-oordeel over de PAS, het beleidsinstrument om ecologie en economie met elkaar te verzoenen, worden er steeds meer vragen gesteld. Daarbij gaat het ook over Natura 2000 als geheel. De mogelijkheid doemt op om het natuurbeleid te bevrijden uit het … Lees verder Haal het natuurbeleid uit het klemmende keurslijf van soortenbehoud

De stikstofcrisis: het kan ook aan de wet liggen

Opeens zitten we middenin een stikstofcrisis. De Raad van State keurde het Programma Aanpak Stikstof af, en de schade aan de economie is bijna niet te overzien. Vergunningen voor staluitbreidingen, woningbouw en wegenaanleg zijn niet meer geldig, nieuwe worden nauwelijks verleend. Draconische maatregelen worden voorgesteld om de stikstofneerslag op natuurgebieden toch maar terug te dringen … Lees verder De stikstofcrisis: het kan ook aan de wet liggen

De macht van Brussel: laat u niks wijsmaken

‘Minder EU’, ‘Brussel niet de baas’, ‘Stop de uitverkoop van nationale soevereiniteit’; leuzen als deze gaan als warme broodjes in de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement. Ze suggereren dat de Brusselse macht ons bedreigt en dat is misleidend.

Spaar de spar, kap met kappen!

Misschien kent u die ervaring. Lopen in de stilte van een dennenbos, waar het licht alleen van boven komt. Alleen je eigen voetstappen horen, een beetje verontrust opkijken als ergens in de verte een takje kraakt. Dan even stilhouden om alleen maar te luisteren, zodat er niets overblijft dan het ruisen van de dennen boven je. Op zo’n moment is het alsof je opgaat in de natuur. Het is een ervaring die ik iedereen zou gunnen, maar die in Nederland steeds moeilijker te beleven valt omdat er steeds minder naaldbos is.

Wat is er eigenlijk zo goed aan biodiversiteit?

Biodiversiteit: iedereen wil het, iedereen is ervoor. Bosjes in de stad, bloemrijke akkerranden, dode bomen, vlechtheggen, ze zijn allemaal goed voor de biodiversiteit dus in orde. Zo eenvoudig lijkt het te zijn. En omgekeerd, wat niet goed is voor de biodiversiteit is ook niet in orde. Directeur Louise Vet van het Wageningse natuurinstituut NIOO, duurzaamheidspersoon … Lees verder Wat is er eigenlijk zo goed aan biodiversiteit?