ARCHIEF / brochures

Op de virtuele zeepkist

Printweergave van de door DANS-KNAW georganiseerde Open Data Speakers Corner, onderdeel van de Open Access Week 2009.

gedeelde eindredactie

Welzijn van vissen

Publiekssamenvatting van zienswijze Raad voor Dierenaangelegenheden: verdient het welzijn van vissen meer aandacht?

tekst, eindredactie en productie