Het Verhaal van LNV

Het ministerie zag al vroeg het belang van storytelling. Dat leidde tot een boekje met de geschiedenis van het departement om de band met het personeel te versterken.

tekst en research